Topas Riverside Lodge is now closed, but you can visit us at Topas Ecolodge, just a few kilometers away in the Sapa mountains!

Chúng tôi rất tiếc thông báo Topas Riverside Lodge hiện đã đóng cửa, nhưng bạn có thể ghé thăm chúng tôi tại Topas Ecolodge, khu nghỉ dưỡng chỉ cách đó vài kilomet!