Topas Riverside Lodge

Blog

Latest posts

New lodgings for teachers in Sapa​- Nam Sai - 3

Hoàn thiện nhà ở giáo viên, gần Topas Riverside Lodge, Sa Pa

Sau khi hoàn thành thành công dự án nhà ở bán trú học sinh trường tiểu học Nậm Sài, cách Topas Riverside Lodge không xa. Topas gần đây đã tiếp tục hoàn thiện thêm nhà ở cho giáo viên tại cùng điểm trường tiểu học Nậm Sài. Cùng tìm hiểu chi tiết công việc mà Topas đang làm để hỗ trợ các cộng đồng địa phương.
Read More »

Vẻ đẹp Nậm Cang qua từng thước phim

Vẻ đẹp Nậm Cang qua từng thước phim The rice fields of Nam Cang  are breathtakingly beautiful and they lie within a short walk of Topas Riverside Lodge. Some other images in Nam Cang, taken by Valentine Orange
Read More »